Rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø fusjonerte 1. august 2013 med Universitetshøgskolen i Finnmark og ble da til UiT Norges arktiske universitet, og er verdens nordligste universitet. Beliggenheten på kanten av Arktis innebærer et oppdrag, og her kan du utforske globale problemstillinger i nært perspektiv.

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø utdanner jurister som bidrar til økt rettssikkerhet i samfunnet og øker kompetansen om rettslige spørsmål. Fakultetet er ett av tre steder (Oslo og Bergen er de to andre) hvor du kan gjennomføre en 5-årig integrert mastergrad i rettsvitenskap. Jusstudiet i Tromsø er dog det eneste i landet som kan skryte av en spesialbygd rettssal som aktivt brukes i undervisningen.

Masterstudie i rettsvitenskap

Masterstudiet i rettsvitenskap består av totalt fem avdelinger, hvor hver avdeling varer et helt år. Hver avdeling avsluttes med en eksamen, og før eksamen avlegges må man bestå en semesteroppgave og muntlig presentasjon.

Faglig innhold i de ulike avdelingene:

  • Første avdeling – ex.phil., ex. fac., familierett, arverett, avtalerett, folkerett og statsrett.
  • Andre avdeling – forvaltningsrett, rettshistorie, erstatningsrett, EU-/EØS-rett og internasjonal privatrett.
  • Tredje avdeling – juridisk metode og etikk, panterett, alminnelig obligasjonsrett, tingsrett og gjeldsforfølgningsrett.
  • Fjerde avdeling – strafferett, menneskerettigheter, rettergang, samerett, rettssosiologi eller rettsfilosofi, juridisk metode og etikk og praksisperiode.
  • Femte avdeling – valgfri del av studiet med spesialisering eller utenlandsopphold, samt en masteroppgave med valgfri tema.

Utveksling

UiT har et sterkt fokus på internasjonalisering, og ønsker at flest mulig av studentene benytter seg av utveksling i utlandet. For jusstudentene legges det til rette for utenlandsopphold i den valgfrie delen av studiet på femte avdeling, og Det juridiske fakultet har mange utvekslingsavtaler med andre universiteter. Dette betyr at du enten tar spesialfagene dine i utlandet, eller du gjennomfører et Master of Laws (LL.M) program, som betyr at du både tar spesialfag og skriver masteroppgave mens du er i utlandet. Som utvekslingsstudent får du sjansen til å se hvordan studier er lagt opp i et annet land, og ikke minst vil det påvirke dine valg og muligheter i arbeidsmarkedet senere.

Yrkesmuligheter

Som ferdig utdannet jurist har du svært varierte yrkesmuligheter. Masterstudiet i rettsvitenskap kvalifiserer til juriststillinger innen forvaltning, næringsliv, advokatyrket, domstolene, politi og påtalemyndighet. En master i rettsvitenskap kvalifiserer også for en rekke andre yrker og arbeidsoppgaver både i privat og offentlig sektor, nasjonalt og internasjonalt.

Tromsø som studentby

Tromsø, også kalt Nordens Paris, tiltrekker seg svært mange studenter fra alle deler av landet, mye grunnet dens rykte som en fantastisk studentby. Den intime byen har et rikt kulturliv året rundt, med Buktafestivalen som det store høydepunktet hver sommer. På studenthuset Driv arrangeres det jevnlig større konserter, og du finner også alltid et live arrangement i Tromsøs bykjerne.

I tillegg til kultur så er byen også kjent for sin fantastiske natur preget av spesielle lysforhold, mektige fjell og lange fjordarmer. Friluftslivet står sterkt i nord, og Tromsø ligger innenfor sonen som har høy nordlysaktivitet, som er en magisk opplevelse. Og når mørketiden er over vil du kunne oppleve midnattsolen og nyte lyse netter og bli helt døgnvill.