Jus ved Universitetet i Oslo

Ønsker du å studere jus i hovedstaden, så er det Universitetet i Oslo som gjelder. Det juridiske fakultet ved universitetet er den største og eldste utdanningsinstitusjonen for jurister i landet, og også en sentral aktør innen juridisk forskning.

Studieprogrammer

Universitetet i Oslo tilbyr ulike bachelor- og masterutdanninger innen jus, hvor lengden på masterstudiet kan variere fra halvannet år til fem år, hvor sistnevnte er profesjonsstudiet i jus:

Bachelor i kriminologi

I kriminologistudiet settes lovbrudd, samfunnets forsøk på å forhindre lovbrudd og reaksjonene som følger lovbrudd inn i en bred samfunnsmessig sammenheng.

Her vil du studere ulike former for kriminalitet og avvik som narkotikabruk, vold, gjengkriminalitet, miljøkriminalitet, terrorisme og organisert kriminalitet. Faget handler også om forsøkene på å unngå kriminalitet, og om samfunnets reaksjonsmønstre når kriminalitet likevel skjer.

Master

Universitetet tilbyr hele 7 ulike masterutdanninger (Forvaltningsinformatikk, Kriminologi, Rettssosiologi, Information and Communication Technology, Maritime Law, Public International Law, Theory and Practice of Human Rights), men vi velger å fokusere på profesjonsstudiet på 5 år i denne artikkelen.

5-årig masterutdanning innen rettsvitenskap gir deg rett til å jobbe som advokat eller dommer, og vil gi deg innsikt i rettsreglenes betydning for hvordan samfunnet er organisert og gi deg til rette verktøyene til å løse juridiske problemstillinger gjennom tolkning og analyse. Under utdanningen vil du få mulighet til å spesialisere deg innenfor forskjellige rettsområdet og kombinere jus med andre fag.

Studiet kvalifiserer deg som nevnt til advokat, dommer og politijurist. Jurister finnes i ulike deler av samfunnet, i organisasjoner, offentlig forvaltning, media og lederposisjoner i både offentlig og privat virksomhet.

Studiet gir totalt 300 studiepoeng og består av:

  • Obligatoriske emner (190 studiepoeng)
  • phil (10 studiepoeng) og Ex.fac (10 studiepoeng)
  • Valgfritt juridisk emne, bachelornivå (10 studiepoeng)
  • Semi-obligatorisk emne (10 studiepoeng)
  • Valgfrie juridiske emner, masternivå (40 eller 10 studiepoeng, avhengig av omfang på masteroppgave)
  • Masteroppgave (30 eller 60 studiepoeng)

Juristutdannelsen er en akademisk utdannelse som stiller store krav til studenten – du skal være kritisk, objektiv og selvstendig når du behandler juridiske problemstillinger. Å studere jus krever disiplin og du må være forberedt på å bruke mye tid på studiene, også i fritiden.

Studiemiljø

Som student ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo kan du bli medlem i en rekke studentforeninger som tilbyr et bredt spekter av faglige og sosiale arrangementer. Over 250 (!) foreninger gir deg alt fra musikkorps til finans, og i løpet av et år arrangeres det alt fra skiturer, utenlandsturer, festivaler og sportslige aktiviteter til mer faglig påfyll gjennom seminarer, bedriftsbesøk, debattsport og prosedyrekonkurranser.

Du kan også benytte deg av ulike velferdstjenester, som inkluderer hjelp til bolig, barnehage, lege/tannlege/fysioterapi, studenthytter og treningsfasiliteter.

Utveksling

Dersom du ønsker å studere i utlandet, tilbyr det juridiske fakultet utveksling etter fullført 3. studieår. Å studere i utlandet vil gi deg en rekke fordeler både i studiesammenheng og senere i arbeidsmarkedet. Språkkunnskapene vil forsterkes, du får et annen perspektiv på faget og du vil ikke minst etablere nye, internasjonale nettverk. Fakultetet har en rekke utvekslingsavtaler (over 70 totalt) som strekker seg rundt hele verden; Europa, Australia, USA og Asia.