Jus ved Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen tilbyr et 5- årig integrert masterprogram og 2-årig masterprogram for dem som drømmer om å bli jurist. Med et fullført masterstudium får du graden master i rettsvitenskap.

Det juridiske fakultet er lokalisert i en modernisert skolebygning på Dragefjellet, den nordre delen av universitetsområdet på Nygårdshøyden, sentralt i Bergen. Fakultetet har ca 2000 studenter og ca 100 ansatte, og her finner du alt fra undervisningsrom, lesesaler, PC-stuer, bibliotek, kantine, klubblokaler for studentene og kontorer for studentorgan og ansatte.

5-årig masterprogram

Det integrerte masterprogrammet i rettsvitenskap er et 5-årig studium som er et av de mest populære studiene i Norge. Studiet bygger på problembasert læring som må løses individuelt og i grupper, og alle studentene gjennomfører de samme modulene i samme rekkefølge. Ikke før fjerde og femte studieår velger man spesialisering, som avsluttes med en masteroppgave basert på en juridisk problemstilling. Emner du kan velge mellom er eksempelvis «Politirett», «Opphavsrett», «Arbeidsrett», «Konfliktmekling», «Alternative Dispute Settlements», «Health and Human Rights in the Welfare State», «International Copyright Law», «Energy Law» og «International Criminal Law»,.

2-årig masterprogram

Dette masterprogrammet ble opprettet i 2014 og alle med bachelorgrad i rettsvitenskap eller jus fra Høgskolen i Innlandet, Universitetet i Agder eller Universitetet i Stavanger, totalt 180 studiepoeng kvalifiserer til søknad om opptak. Faginnholdet i bachelorgraden må oppfylle krav til pensum for de tre første studieårene i det integrerte masterprogrammet i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Bergen.

Studiet gir til sammen 120 studiepoeng, inklusiv en skriftlig oppgave på enten 30 eller 60 studiepoeng (masteroppgave). I løpet av perioden får du mulighet til å studere i utlandet.

Utveksling i utlandet

Etter å ha fullført tredje eller fjerde studieår, vil man ha mulighet til å ta et eller to semester av utdanningen i utlandet. Universitetet i Bergen har samarbeid med over 130 universitet i hele Europa, Kina, Russland, Sør-Afrika, Australia, New Zealand og USA.

Yrkesretninger

Jurister finner man overalt i arbeidslivet, og det er alltid god etterspørsel etter personer med juridisk utdanning. Noen velger å gå inn i næringslivet, eksempelvis skipsfart, industri, bank eller forsikring, mens andre foretrekker offentlig forvaltning, som Skatteetaten, NAV og Konkurransetilsynet. Departementene og Politiet er også attraktive arbeidsplasser for jurister, og noen foretrekker å dele av kunnskapen sin ved å jobbe med undervisning og forskning på universitet og høgskoler.

For å få tittelen advokat og bevilling til å arbeide som advokat, må du ta et obligatorisk advokatkurs. Du må i tillegg ha to års godkjent juridisk praksis, som advokatfullmektig, dommerfullmektig eller politifullmektig.

Studentbyen Bergen

Bergen, verdens vakreste by – dog kåret av de lokale, er en av de beste studentbyene i Norge. Til tross for at det er Norges nest største by, har den en liten og intim bykjerne hvor man lett kommer i kontakt med andre studenter. De fleste studentene ved Universitetet i Bergen studerer i sentrum, og det er enkelt å ta en avstikker på en café midt i byen når man er lei av å lese.

UiB byr på et rikt utvalg av studentorganisasjoner, og du er nærmest garantert å finne en som passer til dine interesser. Å delta i en forening bidrar til å bli kjent med nye mennesker og du lærer ferdigheter som skiller seg fra studiene og står bedre rustet til å møte varierte utfordringer som du møter i arbeidslivet.

I tillegg er det enkelt å være fysisk aktivt i Bergen. Byfjellene omfavner byen som et vakkert skjell, og er bare en gåtur unna uansett hvor du befinner deg i byen. I tillegg blir du i god form av å prøve å løpe fra regnet i byen.