Bachelorstudium: Verdt risikoen?

Opptakskravene for å komme inn på masterutdanning i rettsvitenskap er skyhøye på alle de tre studiestedene (Oslo, Bergen og Tromsø) som tilbyr denne utdanningen. Dette har gjort bachelorutdanningen i rettsvitenskap meget populær, ettersom mange studenter bruker dette som et springbrett for å komme inn på masterutdanningen etter fullført bachelorstudie.

Totalt fire studiesteder tilby bachelorutdanning i rettsvitenskap:

  • Høgskolen i Lillehammer – 120 studieplasser
  • Universitetet i Stavanger – 35 studieplasser
  • Universitetet i Agder – 55 studieplasser
  • Høgskolen i Buskerud og Vestfold – 25 studieplasser

Dette gir totalt 235 studieplasser i året, og med over 700 søkere som hadde dette studievalget som førsteplass så blir nåløyet svært trangt også på dette studiet. Utdanningen kvalifiserer ikke til å bli advokat, og nå advares det fra flere hold om å velge denne veien til jurisyrket. Både Juristforeningen og universitetene har gått ut med advarsel til studentene, og bedt de vurdere hvilken utdanning de ønsker å satse på. Anbefalingen går utelukkende på å søke masterutdanning foran bachelorutdanning.

Ikke sikret plass på masterutdanning

Det viser seg at studenter med fullført bachelor i rettsvitenskap sliter både med å skaffe seg jobb og med å komme inn på en masterutdanning for å fullføre studiet for å bli advokat. Selv med gode karakterer er man ikke sikret en plass på masterutdanningen ettersom det ikke alltid er ledige plasser på studiet. Masterutdanningen er gjennomgående i 5 år, og det er lite frafall av studenter etter 3 år. Det største frafallet er naturligvis etter det første og andre studieåret, og synker betraktelig de siste studieårene.

Studiestedene som tilbyr bachelor forteller gjerne at denne utdanningen gir muligheter for videre masterstudier i Oslo, Bergen og Tromsø, og selv om dette ikke er direkte feil, så er det ingen garanti for plass. Universitetene bekrefter at de dessverre ikke har plass, og da kan de ikke ta inn nye studenter.

Skyhøye opptakskrav

Med bare tre studiesteder som tilbyr embetsstudiet, blir opptakskravet for å komme inn på studiet skyhøyt, med et snitt på godt over 50 poeng etter videregående. I Bergen er det ikke venteliste på studiet engang, ettersom alle plasser blir fylt opp år etter år. I tillegg kommer nå en haug med søknader fra bachelorstudenter som ønsker innpass i studiet de to siste årene. I 2013 mottok Universitetet i Tromsø hele 104 søknader fra studenter som ønsket å starte 4. året på masterutdanningen, og de kunne tilby fire av disse en plass ved utdanningen. Status på de tre masterutdanningen er som følger:

  • Masterstudiet ved Universitetet i Tromsø er fullt.
  • Universitetet i Oslo har faset ut privatistordningen som gjorde det mulig å ta eksamen i juridiske fag uten å ha fast studieplass ved universitetet.
  • Universitetet i Bergen har øremerket 30 plasser på masterstudiet for personer som kom fra bachelorstudier i jus andre steder.

Muligheten ligger med andre ord i at det blir frafall av studentet i Tromsø og man klarer å konkurrere seg til en av de 30 plassene i Bergen. Mulighetene er med andre ord tilstede, men risikoen er selvfølgelig høy.

Opptak via Samordna opptak

Studenter som ikke får tilbud om masterutdanning etter endt bachelorutdanning har bare et alternativ om de ønsker å komme seg inn på studiet: søke om opptak via Samordna opptak. Dette betyr videre at det er karakterer fra videregående som er tellende, som kanskje var årsaken til at man ikke kom inn på masterutdanningen i utgangspunktet.

Så hva bør man gjøre? Anbefalingen er alltid å søke på masterutdanningen som førstevalg. Om ikke karakterene strekker til, er bachelorutdanningen valg nummer to. Med utgangspunkt i den informasjonen du har fått presentert i denne artikkelen, så bør du legge ned en solid innsats i studiet for å kunne konkurrere deg inn på den lille kvoten i Bergen som er reservert bachelorstudenter. I tillegg bør man kanskje ta opp fag fra videregående underveis i bachelorstudiet for å forbedre karakterene i tilfelle man må konkurrere seg inn på masterstudiet via Samordna opptak etter bachelorstudiet. Husk at karakterene fra dette studiet ikke er tellende når du søker regulært opptak på masterstudiet i rettsvitenskap.

Lykke til!