Årsstudium i jus

Dersom du ønsker du å bli jurist eller sikter du mot en økonomisk-administrativ utdannelse, så kan et årsstudium i jus med totalt 60 studiepoeng enten være starten på et masterstudie, eller inngå i en annen utdannelse hvor du ønsker særlige kunnskaper i juridiske emner.

Jus berører mange ulike rettsområder, eksempelvis strafferett, avtalerett, familierett og folkerett. Riktig bruk og tolkning av lover og regler er viktig i utdanningen og man lærer å vurdere på hvilken måte løsningen på en sak kan komme til å påvirke resten av samfunnet.

Juridisk kunnskap er etterspurt både i offentlig og privat sektor. Studiet gir deg en innføring i offentlig og privat rett. Du lærer om juridisk metode, som er den framgangsmåten jurister benytter for å løse rettsspørsmål. Studiet inneholder også grunnleggende juridiske emner.

  • Rettslære (i hovedsak privatrettslige emner)
  • Velferdsrett
  • Arbeidsrett
  • Forvaltningsrett

Det er to studiesteder som tilbyr årsstudium i jus:

Høgskulen på Vestlandet – Sogndal

Høgskulen på Vestlandet ble etablert i 2017 som en fusjon mellom høyskolene i Bergen, Sogn og Fjordane og Stord/Haugesund. Den er nå en av de største høyskolene i landet, med om lag 16 000 studenter fordelt på fem campuser i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Årsstudium i jus gjennomføres på campus Sogndal, og med 2300 studenter totalt er det et oversiktlig og inkluderende studiested hvor det er lett å bli kjent med andre studenter. Tilbakemeldinger fra studentene er at det er tett kontakt med lærer og student, som bidrar til økt læring. Dette er en av flere fordeler med å studere på en liten campus.

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde har sin hovedcampus cirka 3 km vest for Molde sentrum, hvor de

fleste av studentene holder til. På campus finnes undervisningsrom, lesesaler, grupperom,

bibliotek, bokhandel og kantine.

Årsstudium i jus er en selvstendig kompetansegivende årsenhet i juridiske fag, men kan også benyttes som del av bachelorstudiet i jus og administrasjon ved Høgskolen i Molde eller andre universitet og høgskoler.

Opptakskrav

Opptakskravet til studiet er generell studiekompetanse / realkompetanse, og poenggrensene ligger for tiden på 33 (primær) og 38 (ordinær).

Veien videre etter studiet

Selv om studiet er en selvstendig kompetansegivende årsenhet i juridiske fag, kan det være lurt å tenke litt på hva man ønsker å studere videre etter årsstudiet. Behovet for juridisk kompetanse vil alltid være til stede i nær sagt alle deler av offentlig sektor, private bedrifter og organisasjoner. Som saksbehandler i en kommune, ansatt i helsesektoren, personalleder i privat sektor og lignende, har du behov for kunnskap om rettsregler og hvordan du anvender disse på konkrete problemstillinger.

Om målet er å bli jurist, kan man bygge videre på denne utdanningen til å fullføre en bachelor i rettsvitenskap. Om man sikter på masterstudie i jus, må man vurdere om dette er et springbrett for å komme inn på studiet eller om man bør ta opp andre fag for å forbedre poengsnittet. Vår anbefaling er alltid å starte rett på masterstudiet, da dette gir komplett oppbygging og gjennomgående kompetanse for å bli en jurist, hvor du får muligheten til bli for eksempel advokat eller dommer.

Samtidig så er jusstudiet krevende, og ved å studere jus og andre rettsvitenskapelige fag på et lavere nivå, vil man få en god innføring og solid plattform for å takle det som kommer i masterstudiet.