Velkommen til tjsf.no

Jus danner rammene for samfunnet man lever i og er essensielt for demokratiet i Norge. Jus angår alle, og selv om man ikke tenker over det så er man innom flere rettsområder hver eneste dag, eksempelvis kjøpsloven, avtaleloven og veitrafikkloven.

Jusstudiet er et variert studium hvor man lærer hvem som lager lovene, hvordan de blir til og hvordan man skal tolke og analysere dem. I tillegg fordyper man seg i de viktigste og mest brukte lovene i samfunnet.

På websiden vår finner du alt du måtte trenge å vite om jusutdanningen i Norge. Her vil du få informasjon om alle studiemulighetene, fra årsstudium til masterutdanning i rettsvitenskap. Vi gir gode tips til nye studenter, og forklarer hva som kreves for å få advokatbevilling. Som nevnt, alt du trenger å vite!

Studiemuligheter

Om det store målet er å bli jurist, finnes det flere muligheter, både av studier og studiesteder. Som du sikkert vil lese flere steder på websiden vår, så er vår klare anbefaling å alltid starte rett på masterstudiet, ettersom dette gir en komplett oppbygging og gjennomgående kompetanse for å bli en jurist. Men samtidig er jusstudiet krevende, så ved å studere jus og andre rettsvitenskapelige fag på et lavere nivå, vil man få en god innføring og solid plattform for å takle det som kommer i masterstudiet. Du har primært tre studievalg om du ønsker en juristutdannelse:

Årsstudium i jus

Årsstudium i jus er en selvstendig kompetansegivende årsenhet i juridiske fag, som gir 60 studiepoeng. Det er to studiesteder som tilbyr årsstudium i jus:

 • Høgskolen på Vestlandet – Sogndal
 • Høgskolen i Molde

Bachelor i rettsvitenskap

Ved å gjennomføre 3-årig grunnutdannelse i jus, totalt 180 studiepoeng, oppnår man graden bachelor i rettsvitenskap. Det er totalt 4 studiesteder som tilbyr denne utdanningen:

 • Høgskolen i Lillehammer
 • Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Stavanger

Med en bachelorgrad i jus har du relevant kompetanse til å jobbe både innenfor privat og offentlig sektor innen juridisk saksbehandling, juridiske vurderinger, kontrakter, forhandlinger, håndtering av ulike konflikter og organisering av ulike virksomheter.

Master i rettsvitenskap

Masterprogrammet i rettsvitenskap er et 5-årig studium som gir totalt 300 studiepoeng. Alle studentene tar i utgangspunktet de samme emnene, i samme rekkefølge. I Norge er det kun tre universiteter som tilbyr masterutdanning i rettsvitenskap: Oslo, Bergen og Tromsø, og den eneste måten å oppnå graden er gjennom å få opptak til studieprogrammene i rettsvitenskap ved disse universitetene. Det er svært mange søker på denne utdanningen, så nåløyet for å komme inn er trangt.

Om du ønsker mer informasjon om studiemulighetene, så har vi skrevet egne, omfattende artikler for hver enkelt studium, med hovedvekt på masterutdanningen i både Tromsø, Bergen og Oslo.

Veien til advokatbevilling

Om du ønsker å bli advokat, så er det viktig å presisere at det er kun 5-årig masterutdanning som er godkjent utdanning. Selv dette er ikke nok, det stilles ytterligere krav til å få bevilling:

 • ha godkjent juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap (bachelor i juridiske fag er ikke tilstrekkelig).
 • ha minst tre år praksis i juridisk virksomhet etter fullført utdanning (utvidet fra to år)
 • ha gjennomført og bestått advokatutdanningen
 • ha god vandel som kan dokumenteres ved politiattest
 • ikke ha begått handlinger som kan føre til tap av advokatbevilling

Om du ønsker å lære mer om veien til advokatbevilling, anbefaler vi vår artikkel med dette emnet som du finner her på tjsf.no. I tillegg vil du jevnlig motta gode tips til deg som juriststudent.